A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele

A munkáltatónak konkrét intézkedési tervet kell készítenie a kockázatok megelőzése vagy csökkentése érdekében a felelős és a határidő megjelölésével.Tudnivalók a munkahelyi kockázatbecslésről

Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerint "az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe."

 

A munkáltatónak el kell döntenie, hogy:

 • meg lehet-e teljes mértékben szüntetni a kockázatot,
 • hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkafolyamatokat, technológiát, anyagokat, munkaeszközöket,
 • milyen munkavédelmi intézkedésekre van szükség a kockázat alacsony szinten tartásához.

 

Az intézkedéseknek mindig az adott munkahelyhez, munkavállalókhoz és munkakörülményekhez kell igazodniuk, az általános meghatározásuk ezért nem lehetséges. A kockázat csökkentésének általános módszertani elve a következő:

 • A veszély keletkezési helyén történő felszámolása, például zárt technológia alkalmazásával, elszívással, hőszigeteléssel, zajcsökkentéssel.
 • A veszélyes munkafolyamat, technológia elkülönítése, elszigetelése.
 • A munkavállaló eltávolítása a veszélyes munkafolyamattól.
 • A munkaeszközök ellátása biztonsági berendezéssel (védőburkolattal, védőberendezéssel).
 • Megfelelő mozgástér biztosítása.
 • Tiszta, rendes munkahely kialakítása, a keletkező anyagok, szennyvíz, hulladék megfelelő eltávolítása.
 • A munkavállalók megfelelő tájékoztatása, képzése, oktatása, ellenőrzése.
 • Megfelelő szakképzettségű és számú munkavállaló alkalmazása.
 • A munka összehangolása.
 • A munkaszervezés megváltoztatása.
 • Megfelelő jelző- és riasztóberendezések, mentési tervek, menekülési útvonalak és elsősegély biztosítása.
 • Egyes munkafolyamatok elvégzésének képesítéshez vagy előzetes engedélyhez kötése.
 • Rendszeres, tervezett karbantartás megszervezése.
 • Veszélyes technológiák, létesítmények és munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata.
 • Egyes nem veszélyes munkaeszközök ellenőrző és időszakos felülvizsgálata.
 • Egyéni védőeszközök biztosítása. (Mint már hangsúlyoztuk, az egyéni védőeszközök alkalmazását mindig csak végső lehetőségként szabad számításba venni, ha a kockázat kiküszöbölése más műszaki és szervezési intézkedésekkel nem oldható meg.)
 • Megfelelő előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megszervezése.
 • A munkabalesetek és foglalkozási betegségek megfelelő bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása.
 • Megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőségek biztosítása.

 

A szükséges intézkedéseket célszerű sürgősségi sorrendbe állítani:

 • azonnali,
 • rövid vagy középtávú,
 • hosszú távú.

 

Ehhez a kockázatértékelés megállapításait kell alapul venni, különösen azt, hogy mennyire súlyos az adott kockázat (milyen jellegű károsodást okozhat, hány személyt érinthet, illetve milyen valószínűséggel következhet be a károsodás). Emellett át kell tekinteni azt is, hogy milyen gyorsan lehet megtenni az intézkedést, valamint milyen műszaki, személyi, szervezési feltételeket kell biztosítani hozzá. Azonnal intézkedni kell a súlyos kockázatok felszámolása érdekében, ugyanakkor a gyorsan megtehető intézkedéseket akkor is célszerű minél hamarabb végrehajtani, ha kevésbé súlyos kockázatot szüntetnek meg.

 

A kockázatértékelés során észlelt közvetlen veszélyt azonnal meg kell szüntetni, tehát a közvetlen veszélyt jelentő munkavégzést vagy munkaeszközt, technológiát azonnal le kell állítani, összhangban az Mvt. 54. § (7) bekezdés e) pontjával.

 

A kockázatértékelést végző személy (aki természetesen külső munkavédelmi szakember is lehet) csak javaslatot tehet a kockázatok megítélése érdekében. A munkáltatót, illetőleg megbízottját terheli a felelősség a feltárt hiányosságok megszüntetésével, a fennmaradó kockázatok vállalásában.

 

Címkék:  intézkedésmunkahelyi kockázatbecslésmunkahelyi kockázatértékelésteendő

Ikonok