A munkavédelem jogszabályai:

1992. évi XXII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről.

1995. évi XXVIII. törvény

a nemzeti szabványosításról

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

1999. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

 

Munkahelyre vonatkozó jogszabályok: 

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a keszonmunkákról

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

358/2008. (XII. 31.) Korm. Rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet

a közúti közlekedés szabályairól

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

4/2001. (II. 23.) GM rendelet

a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet

egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet

a villamosmű biztonsági övezetéről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

 

Munkaeszközökre, munkagépekre vonatkozó jogszabályok

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

8/2002. (II. 16.) GM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

Egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályok:

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

 

Szakképesítési követelményekre vonatkozó jogszabályok:

6/1996. (II. 21.) IKM rendelet

a hegesztők minősítéséről

16/2003. (IV. 18.) BM rendelet

az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

37/2003. (XII.27.) OM rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

 

A foglakozás egészségügy jogszabályai:

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

15/2000. (V. 26.) BM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

44/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

30/2001. (X. 3.) EüM rendelet

a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

31/2001. (X. 3.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről

8/2003. (VIII. 14.) MeHVM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

 

Hatósági eljárást szabályozó jogszabályok:

1999. évi LXIX. törvény

a szabálysértésekről

2004. évi CXL. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes szabálysértésekről

10/2000. (II. 23.) BM rendelet

a helyszíni bírságolás részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet

a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

 

Biztonsági Szabályzatok:

15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet

az Erdészeti Biztonsági Szabályzatkiadásáról

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet

Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet

a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet

a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet

Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet

a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet

a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet

a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet

a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági szabályzat kiadásáról

 

Tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok:

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

 

Egyéb, vonatkozó jogszabályok:

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról

3/2006. (I. 26.) EüM rendelet

az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

1/2009. (I. 30.) HM rendelet

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról

 

 ToxInfo Bt.