Munkahelyi kockázatbecslés, kockázatértékelés

 

A kockázatbecslés/kockázatértékelés a munkáltató legáltalánosabb, további intézkedéseket megalapozó, előre vetíthető káreseményeket megelőző komplex feladata, amelynek fő célja a munkavállalók optimális munkakörülményeinek megteremtése és egészségük megőrzése.

A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakember közreműködése tehát nélkülözhetetlen a feladat elvégzéséhez.

Cégünk nemzetközileg is elismert, kiváló szakemberekből álló csapata garantálja a hatóságok által elfogadott, megbízható, a hétköznapi gyakorlatban is jól használható kockázatértékelés elkészítését.

A kockázatértékelés elvégzését az 1993 évi XCIII. törvény 54. §-a írja elő.


A munkáltató valamennyi munkahelyre vonatkozóan köteles elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését, és ennek dokumentálását.

Valamennyi tevékenységét lényegében erre alapozva kell megkezdenie és folytatnia.

A munkahelyi kockázatértékelés szempontjából a legfontosabb, hogy a munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni (a korábbi fél és egy év türelmi idő kikerült a jogszabályból!).

Az elkészült kockázatértékelést - a korábbi gyakorlattal ellentétben - nem kell évente felülvizsgáltatni, hanem legfeljebb 3 évente újra el kell készíteni!

Indokolt esetben vagy soron kívül is szükség lehet az elkészített kockázatértékelés felülvizsgálatára.

A dokumentumot 5 évig meg kell őrizni, kivéve, ha felülvizsgálati jegyzőkönyv másként rendelkezik.