Kémiai kockázatbecslés/kockázatértékelés


Munkahelyi kockázatbecslés

A kémiai kockázatbecslés/kockázatértékelés során a munkavállalókat  érő,  a kémiai anyagok/keverékek által okozott expozíciót, illetve annak lehetőségét vizsgáljuk.

A kémiai kockázatértékelés egy adott veszélyét az embernek és a környezetnek a veszélyt okozó anyaggal, vagy keverékkel szembeni tényleges expozíciójával kapcsolja össze.

A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban. A kémiai kockázatbecslést/kockázatértékelést az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:

  • veszély azonosítása,
  • az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,
  • az expozíció becslése,
  • a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

Amennyiben előre látható, hogy a munkavégzés jelentős többletexpozícióval jár, minden szükséges intézkedést meg kell tenni ennek elkerülésére és ezt a kockázat becslésénél figyelembe kell venni.

Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal/keverékkel tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázat becslése megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintre csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.

 

Címkék:  kockázatértékeléskémiai kockázatbecslésmunkahelyi kockázatbecslésmunkavédelem

Ikonok