Munkahelyi kockázatbecslés, kockázatértékelés - általános tudnivalók

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni!Tudnivalók a munkahelyi kockázatbecslésről

A kockázati forrás(ok) okozta expozíciót követően, meghatározott feltételek mellett az embert vagy környezetet érintő káros hatás(ok)/esemény(ek) valószínűségének és súlyosságának értékelési folyamata, beleértve a kísérő bizonytalanságok azonosítását. A kockázatbecslés magában foglalja a veszély azonosítását, a veszély jellemzését, az expozícióbecslést és a kockázat jellemzését.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni!

Az éves felülvizsgálatokat már nem kell elvégezni!

 

Munkahelyi kockázatértékelés során elvégzendő feladatok:

  • Veszélyek azonosítása
  • Veszélyeztetett személyek (munkakörök) azonosítása
  • Veszélyek minőségi és mennyiségi értékelése
  • Teendők a kockázat csökkentésének érdekében
  • Kockázatkommunikáció
  • Dokumentálás
  • Ellenőrzés, felülvizsgálat

 

Veszélyek azonosítása:

Gépek, munkahely, technológia veszélyeinek megismerése, leírása.

 

Veszélyeztetett személyek (munkakörök) azonosítása

Az adott tevékenységgel közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban lévők azonosítása. Az adott munkakörben a dolgozó feladatainak megismerése.

 

Veszélyek minőségi és mennyiségi értékelése:

A veszély súlya, az okozható kár mértéke és kiterjedése, a veszélyeztetett személyek száma, a bekövetkezés valószínűsége. Mérésre csak ott van szükség, ahol nem lehet eldönteni egyértelműen a expozíció mértékét.

 

Teendők a kockázat csökkentésének érdekében:

Konkrét intézkedési tervet kell kidolgozni, felelős, határidő megjelölésével.

 

Kockázatkommunikáció

A kockázatbecslés, kockázatértékelés során feltárt hiányosságokról, veszélyekről, azok elhárítására hozott intézkedésről tájékoztatni kell a dolgozókat.

A kockázatértékelés eredményéről tájékoztatni kell a munkavédelmi képviselőt, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatót.

 

Dokumentálás

A kockázatbecslés, kockázatértékelés teljes folyamatát dokumentálni kell. Hatósági ellenőrzéskor azt az ellenőrzést végző számára hozzáférhetővé kell tenni.

 

Címkék:  információkmunkahelyi kockázatbecslésmunkahelyi kockázatértékeléstudnivalók

Ikonok