Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, oktatási tematika összeállítása


 

Vállaljuk cégek számára a tevékenység-orientált oktatási tematikák elkészítését.

A munka-, és tűzvédelmi oktatási tematika elkészítése szaktevékenységnek minősül!

Az oktatási tematika személyre szabott, előzetes konzultáció után készül el. Ez biztosítja, hogy valóban az adott körülményekre készüjön a tananyag.

Tematika elkészítése során, figyelni kell arra, hogy az általánosan vonatkozó előírásokon túl, az adott munkakör (esetleges) speciális igényeit is figyelembe vegyük, pl.: egy számítógépes munkakör esetén, ne a hegesztőkre vonatkozó szabályokat ismertessük.

 

Munkavédelmi oktatási tematika főbb elemei:

Általános ismeretek:

 • Munkavédelmi törvény és kapcsolódó egyéb jogszabályok rövid áttekintése, munkavédelmi hierarchia ismertetése
 • Munkavédelemmel kapcsolatos alapfogalmak megértetése
 • A munkáltató és a munkavállalók jogainak és kötelezettségeinek ismertetése

 

Gyakorlati ismeretek:

 • A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
 • Magatartási szabályok
 • Munkaeszközök ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek
 • Munkahelyi kockázatok és elhárításuk ismertetése
 • Képernyős munkahelyek optimális kialakításának szempontjai
 • Képernyős munkakörben foglalkoztatottak munkaszervezési kérdései
 • Foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevétele, munkaköri alkalmasság
 • Egyéni védőeszközök használata
 • Munkabalesetek és üzemi úti balesetek fogalma
 • Balesetek bejelentése, kártérítési igény bejelentése
 • Elsősegélynyújtás
 • Veszélyes anyagok, a kémiai biztonság vonatkozói előírásainak ismertetése

 

Tűzvédelmi oktatási tematika főbb elemei:

 • Tűzvédelmi alapismeretek
 • Tűzoltó készülékek kezelése
 • Tűzvédelmi szabályok általános előírásai (ahol indokolt bővebben)
 • Munkafolyamatokat érintő szabályok ismertetése
 • Tűzjelzés módja
 • Munkavállaló feladata tűz esetén
 • Tűzvédelmi szabályzat ismertetése a munkavállalót érintő részeivel
 • Tűzriadó terv ismertetése
 • Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység ismertetése

 

 


Címkék:  munkavédelemmunkavédelmi oktatásoktatási tematikatűzvédelemi oktatás

Ikonok