Egyéni védőeszköz juttatási rendjének írásban történő meghatározása


 

Egyéni védőeszközt, védőfelszerelést annak a munkavállalónak kell biztosítani – meghatározott időtartamra – aki veszéllyel, ártalommal járó munkát végez. A munkakörülmények, a munkaeszközök, és technológia ismeretében kell egyéni védőeszközt biztosítani a dolgozóknak.

Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét írásban kell rögzíteni, mely feladat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül!

Az egyéni védőeszközök körének meghatározást a munkavédelmi szakember a foglakozás-egészségügyi orvossal együtt végzi.

 

Legfontosabb tudnivalók az egyéni védőeszközökről:

 • Biztosítása és használata kötelező (ebből adódóan, ha nincs, akkor a munkavállaló megtagadhatja a munkát, illetve ha a munkavállaló nem használja, el kell tiltani a munkavégzéstől és szankcionálható).
 • A dolgozó köteles a részére biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésszerűen használni, amelynek ellenőrzése a munkáltató feladata és kötelessége.
 • Átvételét a munkavállaló aláírásával igazolja.
 • Használatát oktatni, gyakoroltatni kell, ezek megtörténtét a munkavállaló aláírásával igazolja.
 • Csak azok a védőeszközök megfelelőek, amelyek megfelelő minősítéssel rendelkeznek.
 • A védőeszközt tilos elvinni a munkahelyről, kivéve írásbeli, külön engedéllyel.
 • Amennyiben a munkavállaló szándékosan vagy gondatlanul kárt okozott a védőeszközben, kártérítésre kötelezhető.
 • Ha az egyéni védőeszköz elvesztette védelmi képességét, selejtezni kell.
 • Egyes védőeszközöket időszakonként felül kell vizsgáltatni (pl. hevederek)!
 • Ha a védőeszköz a munkavállalót veszélyeztette vagy munkabaleset okozott, soron kívül felül kell vizsgáltatni.
 • Egyéni védőfelszerelés, védőeszköz helyett anyagi (pénzbeli) megváltás nem adható.

 

Munkavédelmi szolgáltatások >>> Egyéni védőeszköz juttatási rendjének kidolgozása


 

 

Címkék:  egyéni védőeszközvédőeszköz juttatási rend

Ikonok