Orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása


 

A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételével tartozik gondoskodni a munkavállalók előzetes-, időszakos-, illetve soron kívüli, munkaköri-, szakmai-, illetve személyi higiénés alkalmasságának vizsgálatáról, valamint -amennyiben szükséges- a záró vizsgálatról.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás vagy szolgáltató igénybevétele minden esetben kötelező!


Alkalmassági vizsgálatok:

Az 1993. évi XCIII Törvény (Mvt) 49. § értelmében, a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha:

  • annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
  • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
  • foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
  • mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

 

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni!

 

Munkavédelmi szolgáltatások >>> Szakmai segítségnyújtás a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez

 

 

Címkék:  foglalkozás-egészségügymunkavédelem

Ikonok