Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása


 

A keresőképtelenséget okozó balesetek kivizsgálását a munkáltató irányítja, bevonva:

  • a munkavédelmi feladatokkal megbízott személyt,
  • a munkavédelmi képviselőt,
  • szükség szerint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát.

 

A baleset után ki kell vizsgálni, hogy mi volt az ok - okozati összefüggés, illetőleg mit tettünk meg a baleset elkerülése érdekében.

A munkabalesetek kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenység!

Súlyos, életveszélyes, halálos munkabalesetet azonnal köteles a munkáltató bejelenteni a munkavédelmi hatóságnak (OMMF).

A tanulsággal szolgáló munkabaleset kivizsgálás során feltárt kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat meg kell ismertetni a többi munkavállalóval dokumentált oktatás keretében. Ahol felhívják a figyelmet a hibákra, a hibák kijavítására tett intézkedésekre, illetve a követendő magatartási szabályokra a hasonló balesetek elkerülése érdekében.

 

Munkavédelmi szolgáltatások >>> Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása

 

Címkék:  foglalkozási megbetegedéskivizsgálásmunkabalesetmunkavédelem

Ikonok