Mentési terv készítése


 

Mentési terv készítése a Munkavédelmi törvény előírásaival összhangban.

 

A 45. § értelmében:

Rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg.

A mentési tervet minden munkavállalóval, aki az adott területen munkát végez, meg kell ismertetni!

 

Munkavédelmi szolgáltatások >>> Mentési terv készítése


Címkék:  mentési tervmunkavédelem

Ikonok