A munkavédelmi oktatásról

Amíg a munkavállalót nem oktatták ki a munkavédelmi ismeretekből vagy az elhangzottakat nem tudja készség szinten alkalmazni, önállóan nem foglalkoztatható! Tudjon meg többet kötelezettségeiről!Hasznos formációk a munkavédelemről

A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók átfogó képet kapjanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeiről, arról, hogy milyen következménye lehet annak, ha nem tartja be az utasításokat, továbbá esetleges probléma, rendellenesség, baleset esetén kihez forduljanak. 

A munkavédelmi oktatás:

 • Elméleti és gyakorlati részből áll.
 • Az oktatás anyagát vissza kell kérdezni.
 • Az oktatásokat a munkáltató (vagy az általa írásban megbízott személy) tartja.
 • Az oktatást munkaidőben kell megtartani.
 • Az oktatást a tematika megjelölésével és a jelenlévők aláírásával a „Munkavédelmi Oktatási Napló”-ban célszerű dokumentálnia

 

Oktatást kell tartani:

 • Munkába álláskor.
 • Munkahely, munkakör megváltozásakor.
 • Munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor.
 • Új technológia, új munkafolyamat bevezetésekor.
 • 6 hónapnál tovább volt távol a munkavállaló.
 • Ha baleset következett be.

 

A munkavédelmi oktatás főbb témái:

 • A munkavédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által a munkáltató számára biztosított általános jogok és kötelezettségek.
 • A munkavédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által a munkavállaló számára biztosított általános jogok és kötelezettségek.
 • A munkahelyi baleset fogalma.
 • Az úti baleset fogalma.
 • A munkahelyi belső előírások, utasítások munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit.
 • Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges utasítások (technológia, gépkezelési, karbantartási stb.).
 • A jogszabályoknak a munkavállaló beosztásával, illetve munkájával összefüggő előírásait.
 • A munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó veszélyek, ártalmak – mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében -, azok elhárításának módja, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartás.
 • Az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védőeszközök helyes használata.
 • A munkavállaló munkájával kapcsolatos közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi, elsősegély-nyújtási ismereteket.

 

A oktatást jogszabályok „szükséges gyakorisággal” írják elő, ha a munkáltató – munkavédelmi szempontból - valamilyen szabálytalanságot észlel.

Amíg a munkavállalót nem oktatták ki a munkavédelmi ismeretekből vagy az elhangzottakat nem tudja készség szinten alkalmazni, önállóan nem foglalkoztatható!

 

Címkék:  munkavédelemmunkavédelmioktatás

Ikonok