Biztonsági adatlap bejelentése - megváltozott az OKBI bejelentés menete!

Ezentúl a bejelentési eljárás a díj fizetésével kezdődik!

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) bankszámlaszáma:

10032000-00290421-00000000


Ezentúl a bejelentési eljárás a díj fizetésével kezdődik!

A fizetendő díj 9200,- Ft/anyag vagy készítmény (keverék).

 

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet bankszámlaszáma:

10032000-00290421-00000000

 

A befizetett díjról szóló számlát az OKBI a bejelentés visszaigazolásával egyidejűleg megküldi. Kérjük a közlemények rovatban a következő szöveget tüntesse fel: „veszélyes anyag/keverék bejelentése”.

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló

1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2.§ (1) szerint:

„(1)A díjfizetésre kötelezett az igazgatási szolgáltatásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban:díj) köteles  megfizetni.”

valamint a 2.§ (3) szerint:

(3) A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az intézet 2. mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, belföldi postautalvány útján megfizetni …. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

Felhívom figyelmét, hogy a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény 6.§ (1) szerint bejelenteni a veszélyes anyagokat és készítményeket (keverékeket) szükséges.

További információ az új típusú, elektronikus bejelentés folyamatáról: itt

 

Címkék:  OKBIbankszámlaszámbejelentésbiztonsági adatlap

Ikonok