Munkavedelem jogszabályváltozások 2011

Legyen naprakész és felkészült a munkavédelmet érintő jogszabályok változásaival kapcsolatban!Hasznos formációk a munkavédelemről

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

1/2011. (I. 14.) NGM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról

Hatályos: 2011. 01. 15.

 

2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról

Hatályos: 2011. 05. 09., 2012. 01. 01.

 

A munkavédelem módosító jogszabályai:

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Módosítja: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

Módosítja: 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Módosítja: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

357/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja: 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Módosítja: 2010. évi CLII. törvény

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2011. 01. 01.

 

31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről

Módosítja: 10/2011. (III. 30.) NEFMI r.

Hatályos: 2011. 03. 31.

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről

Módosítja: 10/2011. (III. 30.) NEFMI r.

Hatályos: 2011. 03. 31.

 

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet  az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja: 10/2011. (III. 30.) NEFMI r.

Hatályos: 2011. 03. 31.

 

5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

Módosítja: 27/2010. (XII. 31.) NGM r.

Hatályos: 2010. 12. 31.

 

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Módosítja: 11/2011. (III. 21.) NGM r.

Hatályos: 2011. 03. 29.

 

2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról

Hatályos: 2011. 05. 09., 2012. 01. 01.

 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Módosítja: 2011. évi XLI. tv.

Hatályos: 2011. 05. 09., 2012. 01. 01.

 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Módosítja: 2011. évi XLI. tv.

Hatályos: 2012. 01. 01

 

Címkék:  jogszabálymunkavédelemmódosítás

Ikonok