A Tűzmegelőzési Főosztály tájékoztatása a tűzvédelmi szabályzatkészítésről

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet a 10/2011. (III. 28.) BM rendelet – 2011. március 31-i hatállyal – módosította.Hasznos formációk a munkavédelemről

Új követelmény, hogy az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon – megengedett maximális befogadóképességet igazolni kell. A kiürítés számítás(oka)t a tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell.

Fontos, hogy a maximális befogadóképesség megállapításánál tűzvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb állapotot kell feltételezni (pl.: tanévnyitó, évzáró, ballagás, rendezvény, stb.).

Szintén a tűzvédelmi szabályzatban kell rögzíteni a megengedett maximális befogadó-képességnek megfelelő helyiséghasználat módját és betartásáért felelős személyt.

Változás a Szabályzat mellékleteként készülő tűzriadó terv tartalmi követelményeiben, hogy a rajzos mellékleten a továbbiakban jelölni kell a kiürítési útvonalakat, valamint a helyiségek maximális befogadóképességét. Kiegészült a tűzriadó tervkészítési kötelezettség a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális mellett a kulturális, sport építményrészre, építményre, létesítményekre.

A művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális oktatási épületek közösségi terein el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad.


Az elmúlt két hónapban megtartott tűzvédelmi ellenőrzéseinken tapasztaltuk, hogy a szabályzatokban a fentiek csak kevés helyen kerültek átvezetésre, rögzítésre, ugyanakkor a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 1.§ 1. bek. h) pontja értelmében „a hivatásos önkormányzati tűzoltóság az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtiltja, ha a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják”.

Felhívásunkat a tűzvédelmi jogszabályok érvényesítése, a tevékenység megtiltásának elkerülése érdekében tesszük közre.


Budapest, 2011. június


Tűzmegelőzési Főosztály

Címkék:  2011főasztályszabályzattájékoztatótűzvédelem

Ikonok