Az egyéni védőeszközök fajtái

Egyépni védőseszköz: minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából.Hasznos formációk a munkavédelemről

Az egyéni védőeszköznek nincs kihordási ideje (egyes esetekben elvi kihordási időről beszélhetünk pl. sisakok, természetben kell juttatni, tisztítása, napi karbantartása, mosatása.

 

EVE kategóriái védelmi szintjük alapján 3 kategóriába sorolandók:

1. kategórai:

Azok a védőeszközök, amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt megfelelően használni.

A védelmi szintet a gyártó tanúsíthatja EK megfelelőségi nyilatkozattal, használati útmutató szükséges.

E szerint az 1. kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az alábbi hatások ellen biztosítanak védelmet:

 • felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyű, ujjvédő);
 • gyengén agresszív hatású tisztító-, illetőleg karbantartószerek (pl. hígított tisztítószer-oldatok);
 • az 50 °C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése;
 • veszélyes ütéssel együtt nem járó tárgyak kezelése (pl. kesztyű, kötény);
 • nem szélsőséges vagy kivételes időjárási körülmények (pl. fejvédelem, időjárás elleni ruházat)
 • gyenge ütések és rezgések, nem okoznak maradandó sérüléseket (fejbőr, haj védelme, kesztyűk);
 • napsugárzás (napszemüveg).

 

2.Kategória

Ide tartoznak azok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1. illetve a 3. kategóriába.

 

3.Kategória

Ide tartoznak a komplex tervezésű védőeszközök, amelyek a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek és amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő időben felismerni.

 • a szűrőtípusú légzésvédő eszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetve folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetve radiotoxikus hatású gázok ellen védenek;
 • a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédő eszközök, beleértve a búvárkészülékeket is;
 • kémiai hatások, illetőleg ionizáló sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet biztosítanak;
 • hő hatásának kitett környezetben, ahol a környezeti levegő értéke eléri, meghaladja a 100 °C-ot,
 • a hideg környezeti hatás ellen védőeszközök, ha a környezeti hőmérséklet -50 °C alatt van,
 • a magasból történő leesés, zuhanás ellen védenek;
 • a villamosság által okozható kockázati tényezők ellen védelmet biztosítanak, a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett tevékenységnél, illetőleg a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való elszigetelést szolgálják.

 

A harmadik országban gyártott védőeszközök megfelelőségének tanúsítása EK típustanúsítvány alapján történik, amit bejelentett (notifikált) tanúsító szerv ad ki.

 

Egyéni védőeszközök jelölése

 • Az EK - jelölést valamennyi védőeszközön kötelező elhelyezni.
 • A védelmi képességre utaló piktogramokat a honosított harmonizáló szabványok tartalmazzák.
 • A minősítés során korábban meghatározott típusszámok az új megfelelőségi tanúsítás során nem használatosak.

 

Címkék:  egyénifajtáimunkavédelemvédőeszköz

Ikonok